Barnpassning

Vi vill skapa tid för träning, därför ingår tjänsten barnpassning som en kostnadsfri service i alla medlemskap.

Öppettider Barnpassning

Måndag – Torsdag: 16:00 – 19:00

Fredag: 15:00 – 18:00

Lördag – Söndag: 09:30 – 12:30

Vår barnpassning Lekamer

För att besöket på Lekamer ska bli så trevligt som möjligt är det nödvändigt att våra ordningsregler följs. Barnpassningen är till för medlemmars barn i åldrarna 3 månader till 10 år. Ett besök varar i max 1.5 timme per gång och endast en gång per dag.

Föräldern ska finnas tillgänglig i anläggningen när barnet vistas i barnpassningen och måste kunna nås omgående om barnet behöver sin förälder. Personalen på Lekamer tar hand om barnen, men föräldern är alltid huvudansvarig.

Vid första besöket är föräldern tillsammans med sitt barn på barnpassningen för att barnet på ett tryggt sätt ska lära känna personalen och lokalen. (Detta gäller vid passning av förskolebarn).

Om barnpassningen är fylld till en viss kvot med barn så kan vi beslut att inte ta in fler barn för tillfället. De mindre barnen skall vara mätta, torra och utvilade när de lämnas. Mat får inte tas med in till barnpassning.

För att kunna ha uppsikt över hela barngruppen byter personalen inte blöjor, utan hämtar föräldern vid behov av byte. Personalen hjälper heller inte till vid toalettbesök.